บริษัท พีวี ฟู้ดส์ จำกัด ได้ผ่านมาตรฐาน BRC Grade “B”

ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อจากเรานั้น มีความปลอดภัยสูงทั้งในแง่คุณภาพ และ สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้ในทุกขั้นตอนของการผลิต การันตี คุณภาพจากองค์กร ระดับโลก