บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด ได้เข้า Audit เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

 

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างมาก เพื่่อให้ลูกค้าของ พีวี ฟู้ดส์ มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจมากที่สุด