ยินดีต้อนรับ ทีมงาน Mc Thai เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 พีวี ฟู้ดส์ ยินดีต้อนรับ ทางทีมของ Mc Thai เข้าเยี่ยมชมโรงงาน