ยินดีต้อนรับ ทีมงาน ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 พีวี ฟู้ดส์ ยินดีต้อนรับ ทางทีมของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน