ประวัติของบริษัท.. กว่าจะเป็น พีวี ฟู้ดส์

ย้อนไปเมื่อปี 2551 พีวี ฟู้ดส์ ได้พัฒนาสูตรอาหารพร้อมทั้งผลิตสินค้าในกลุ่มแป้งชุบทอด และผงปรุงรส ผงหมัก จำหน่ายให้กับโรงงานอาหาร ประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น จนมาถึงปี 2552 บริษัทได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP และ HACCP ปัจจุบันเรายังยึดมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ เพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค และยังลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบของบริษัท มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของอาหาร จนได้รับมาตรฐานขั้นสูง BRC ในปี 2559

About

ร่วมพัฒนาธุรกิจอาหารที่มุ่งเน้นในผู้บริโภค

เราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้า โดยเริ่มจากทีมขายที่มีประสบการณ์มากความสามารถ เข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อนำส่งข้อมูลให้ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ทำการพัฒนาสูตรเฉพาะ โดยเลือกวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ เหมาะกับแต่ละผลิตภัณฑ์ สามารถปรับรสชาติให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และถูกหลักกฎหมายในแต่ละประเทศ พีวี ฟู้ดส์ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน และรับประกันคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่งส่งสินค้าถึงมือลูกค้า

ความเป็นมาของบริษัท

2015

พีวี ฟู้ดส์ ได้ก่อตั้งโรงงานใหม่ที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

โดยมีพื้นที่ในส่วนวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับ

การขยายตัวของธุรกิจ การลงทุนทางด้านการบริหาร

จัดการเครื่องมือเครื่องจักรวัตถุดิบจนกระทั่ง

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้มีมาตรฐานที่ดีที่สุด

2016

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC

(The British Retail Consortium) เป็นครั้งแรก

หลังจากทำการลงทุนในเรื่องของความปลอดภัยอาหาร

และสารก่อภูมิแพ้อย่างจริงจัง เพื่อยกระดับความสามารถ

ในการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค